Quickscan asbestinventarisatie

De quickscan asbestinventarisatie is een verkorte analyse door een deskundig inventariseerder asbest. Hierbij wordt in of op uw bouwwerk gekeken naar mogelijke asbesthoudende bronnen. Uit de quickscan kunnen we opmaken of er asbestverdachte materialen in een bouwwerk of object aanwezig zijn. De rapportage van de quickscan is niet geschikt voor asbestsanering en wordt meestal gebruikt voor de aan- of verkoop van een bouwwerk, of als u gewoon zeker wilt weten dat een bepaalde toepassing (plafond of dakbeplating, vloerzeil, tegellijm ect.) niet asbesthoudend is.