Asbestinventarisatiebureau Dufornee is gecertificeerd

Het doel van asbestinventarisatie is om asbesthoudende toepassingen in bouwwerken en/of objecten op te sporen en vast te leggen in een asbestinventarisatierapport. Dit gebeurt voordat begonnen wordt met de sloop of renovatie van een gebouw, of wanneer er een incident heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld een brand). Nadat de asbestinventarisatie is afgerond worden de risico’s bepaald aan de hand van de Stoffenmanager Asbest risico-indelingtechniek (SMA-rt). Op grond van deze gegevens kan de saneerder aan het werk en weet hij wat de mogelijke risico’s op blootstelling zijn. Daardoor kan hij afdoende maatregelen nemen om u, zichzelf en zijn medewerkers te beschermen.

Procescertificaat

Een bedrijf dat werkzaamheden binnen het certificatiestelsel asbest wil uitvoeren, moet over een certificaat beschikken. Met zo’n certificaat wordt aangetoond dat het bedrijf over de specifieke kennis beschikt die nodig is om de werkzaamheden veilig te kunnen doen. Asbestinventarisatiebureau Dufornee is in het bezit van een procescertificaat uitgereikt door Normec Certification.

Persoonscertificaat

Om asbest te verwijderen moet een medewerker kennis hebben van de risico’s. Daarom mogen alleen mensen die in het bezit zijn van een persoonscertificaat deze werkzaamheden uitvoeren.

De medewerkers van Asbestinventarisatiebureau Dufornee die asbestinventarisaties uitvoeren, zijn in het bezit van een persoonscertificaat behaald bij IBEX Instituut voor Beroepsexamens.

 

Asbestinventarisatiebureau Dufornee  

Status:geldig
Certificaatnummer:07-D070102.01
Uitgegeven door:Normec Certification B.V.
Naam bedrijf:Asbestinventarisatiebureau Dufornee
Inschrijving KvK:52612554
Contactpersoon:Dhr. R. Dufornee
Adres:Vorenseindseweg 34
Postcode:4714 RH
Plaats:Sprundel
E-mailadres:info@dufornee.com
Telefoon:06-55932880
Datum eerste uitgifte:01-02-2012
Datum certificaat:01-02-2021
Verloopdatum:01-02-2024
Certificaatsoort:Asbestinventarisatie

Bedrijf en beroepsaansprakelijkheid

Asbestinventarisatiebureau Dufornee heeft een bedrijfsaansprakelijkheid en een beroepsaansprakelijkheid Technische beroepen bij Markel afgesloten.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een ruime dekking voor de risico’s die ondernemingen lopen om aangesproken te worden voor beroepsfouten.