Asbestinventarisaties

De termen asbestinventarisatie Type A , Type B of Type 0 zijn per 1 maart 2017 vervallen.
Een asbestinventarisatie dient geschikt te zijn voor het voorgenomen doel:

  • Uitsluitend het verwijderen van asbesthoudende materialen.
  • Renovatie van een bouwwerk of object zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten.
  • Volledige renovatie of totaalsloop van een bouwwerk of object.

Indien tijdens een asbestinventarisatie ernstig beschadigd asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen dient vastgesteld te worden of hier sprake is van een asbestverontreiniging. De omvang van de eventuele asbestverontreiniging dient bepaald te worden en er moet bepaald worden of er sprake is van een actueel risico voor de gezondheid.