Risicobeoordeling conform NEN 2991:2015 nl

Om objectief de risico’s in kaart te kunnen brengen voor gebruikers van gebouwen of objecten waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt, wordt de NEN 2991 gehanteerd.

Wanneer NEN 2991 onderzoek?

Een risicobeoordeling conform NEN2991 wordt verricht als het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast in een gebouw of object, bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen of na asbestcalamiteiten en branden. Wanneer een risicobeoordeling volgens deze norm wordt uitgevoerd, kan objectief een uitspraak worden gedaan over de risico’s van het aanwezige asbesthoudend materiaal.