Asbestbeheersplan

Er is geen wettelijke verplichting om een asbestbeheersplan op te stellen. Wel verplicht de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 5 en 10) werkgevers de risico’s voor werknemers te inventariseren, te evalueren en beheersmaatregelen op te stellen.

Niet in alle situaties zal een directe sanering van asbesthoudende materialen noodzakelijk of zelfs wenselijk zijn. In alle situaties waarbij asbesthoudende materialen in een bouwwerk aanwezig blijven, behoort door de eigenaar een asbestbeheersplan te worden opgesteld. Hierin zijn de maatregelen beschreven die tot aan het moment van sloop behoren te garanderen dat het bouwwerk veilig te gebruiken is. De inhoud van dit beheersplan hangt sterk af van de complexiteit van de situatie. Zo zal het achterblijven van hechtgebonden asbestcementproducten op een vrijwel onbereikbare plaats tot een eenvoudig asbestbeheersplan leiden, terwijl hetzelfde materiaal toegepast op werkplekken een aanzienlijk uitgebreider plan vereist.