Je bekijkt nu Tweede Kamer: verander asbeststelsel en geef ruimte aan innovatie

Tweede Kamer: verander asbeststelsel en geef ruimte aan innovatie

Asbestsaneringen kunnen sneller en goedkoper, maar het asbeststelsel laat dat niet toe. Daar moet staatssecretaris Van Ark (SZW) verandering in brengen. De Tweede Kamer heeft een motie met deze strekking van de Kamerleden Stoffer (SGP) en Von Martels (CDA) aangenomen. Aedes heeft al eerder aandacht gevraagd voor innovatie in de asbestsector en gaat ervan uit dat staatssecretaris Van Ark daar werk van zal maken.

Woningcorporaties, huiseigenaren en agrariërs worden onnodig op hoge kosten gejaagd bij de verwijdering van asbest. Met innovaties op de asbestsaneringsmarkt kunnen corporaties naar verwachting meer dan één miljard euro besparen. Aedes laat daarom asbesthoudende toepassingen onderzoeken die eenvoudig én veilig zijn te verwijderen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk voor vensterbanken, blijkt uit TNO-onderzoek. Ondanks oproepen van het ministerie van SZW weigert Ascert, de stichting die asbestcertificaten uitgeeft, een nieuwe risico-indeling voor deze toepassing. Daardoor blijven de kosten voor verwijdering onnodig hoog.

Veilig en betaalbaar

De Tweede Kamer stimuleert met de motie veilige en betaalbare asbestsanering. De staatssecretaris steunt dat doel volledig, zo schrijft ze aan de Kamer. Maar binnen het huidige asbeststelsel met asbestcertificaten is dit niet goed mogelijk. Op dit moment kan alleen Ascert asbestcertificaten uitgeven en de risico-indeling van asbesttoepassingen vaststellen. Daarom roept de Kamer de staatssecretaris nu op om het asbeststelsel aan te passen en de monopoliepositie van Ascert te doorbreken. Zo komt de weg vrij voor innovatie. 

Bron Aedes